Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Biên Sơn

Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
tieuhocbienson@gmail.com